Stavebný podnik, stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.